Press "Enter" to skip to content

30 ianuarie 1561: A apărut „Tetraevanghelul”, prima carte românească tipărită de diaconul Coresi

CALENDAR ISTORIC: 30 ianuarie

Tetraevanghelul, diaconul Coresi, Constantin Brâncoveanu, Iuliu Hossu, Constantin Gogu, Bucura Dumbravă

1561: A apărut „Tetraevanghelul”, prima carte românească tipărită de diaconul Coresi.

Tetravanghelul (în greacă tetraevanghélion: tetra = patru și evangelion = Evanghelie) este o carte liturgică ortodoxă. Aceasta cuprinde cele patru evanghelii canonice împărțite în pericope (zaceale) precedate de ziua și săptămâna liturgică în care trebuie citite. Textul evangheliilor conține și indicațiile tipiconale. Stă de obicei pe masa altarului și este îmbrăcat într-o ferecătură împodobită cu imagini ale evangheliștilor; tradiția interzice folosirea pielii de animal pe masa altarului.

Coresi (cunoscut și ca Diaconul Coresi) a fost un diacon ortodox, traducător și meșter tipograf român originar din Târgoviște. Este editorul primelor cărți tipărite în limba română. A editat în total circa 35 de titluri de carte, tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate ținuturile românești, facilitând unitatea lingvistică a poporului român, dar și apariția limbii române literare.

1695: Constantin Brâncoveanu primește ca recompensă pentru serviciile făcute Curții din Viena, titlul de „principe al Imperiului”.

1885: S-a născut Iuliu Hossu, episcop unit român, membru de onoare al Academiei Române, cardinal (d. 1970)

1897: A încetat din viață Constantin Gogu, matematician și astronom român, membru corespondent al Academiei Române (n. 1854)

1902: S-a născut Ion Călugăru (Benjamin Croitoru), prozator român. A fost un prozator, romancier, dramaturg și gazetar de origine evreiască, avangardist român, parte a mișcării artistice a expresionismului și suprarealismului românesc.

1920: România și Cehoslovacia stabilesc relații diplomatice la nivel de legație.

1926: A încetat din viață Bucura Dumbravă, prozatoare română, prima femeie care ajunge pe Vârful Omul

1927: A încetat din viață Constantin Cantacuzino-Pașcanu, om politic român (n. 1856)

Cantacuzino a îndeplinit funcția de președinte al Adunării Deputaților de două ori: în februarie – aprilie 1907 și în decembrie 1912 – ianuarie 1914. În perioada în care a deținut această funcție au fost adoptate o serie de legi, inclusiv una pentru organizarea Armatei Române și o alta pentru ratificarea Tratatului de la București. În vara anului 1914, a luat parte la ședințele Consiliului de Coroană de la Sinaia, argumentând pentru neutralitatea României în Primul Război Mondial. Doi ani mai târziu, el a luat parte la ședința Consiliului de Coroană de la Palatul Cotroceni, votând pentru intrarea României în război de partea Aliaților. El a devenit senator de drept în 1926 și a murit în anul următor, la Neuilly-sur-Seine.

1991: „Grupul celor 24″ hotărăște să includă România între țările est-europene beneficiare de asistența în cadrul programului PHARE, program inițiat în 1989 și având în vedere ajutorarea prin credite și asistență tehnico-economică a fostelor țări socialiste.

sursa/preluare: wikipedia.org

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries