Press "Enter" to skip to content

9 iulie 1600: Mihai Viteazul întemeiază Mitropolia românească din Transilvania

Calendar istoric: 9 IULIE

1520: Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o „hotărnicie” – se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania, în zona din nordul Olteniei.

1600: Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia românească din Transilvania. În politica sa de eliberare a românilor transilvăneni un rol important l-a avut Biserica. Conștient de faptul că era singura instituție a românilor din acea vreme, Mihai Viteazul a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a întări Biserica ortodoxă din Ardeal.

După eliberarea Ardealului, din 1599, Mihai Viteazul îl mută pe Ioan de Prislop în noua ctitorie și acesta luă titlul: „Arhiepiscop și Mitropolit al Bălgradului, Vadului, Silvașului, Făgărașului, Maramureșului și al episcopilor din Țara Ungurească iproci”. Antica cetate a Albei Iulia revenea sub stăpânire românească după ce sute de ani aici nu stătuseră aici nici măcar episcopi români. Acum „fără a se goni Napragy, ajuns episcop unguresc fără credincioși, el ajunse centrul religios al Românilor supt Românul Mihai-Vodă”, afirma Nicolae Iorga în lucrarea citată mai sus.

Povestea zidirii Bisericii Mitropolitane de la Alba Iulia se întemeiază pe o minune. Evenimentul a fost marcat de către Letopisețul Domniei lui Mihai Viteazul. Din păcate, până în zilele noastre se păstrează doar cronica până la anul 1597, dar Petru Movilă, fiu de domnitor român, a citit și partea care s-a pierdut, cea care conține istoria întemeierii Mitropoliei din Alba Iulia.  

La 1627, viitorul Mitropolit al Kievului lasă posterității rândurile care se referă la întemeierea Mitropoliei românești. Textul a fost preluat din manuscriptul aflat la Lavra Pecersca din Kiev și tradus de I. Bogdan, fiind publicat de Nicolae Iorga în lucrarea: „Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Mitropolia Ardealului”.

citiți mai multe pe: www.activenews.ro

1941: Armata Română încheie operațiunile militare în Nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940.

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries