Press "Enter" to skip to content

Valer Dorneanu, preşedintele CCR, a fost în tinerețe ideologul lui Ceaușescu

Fost procuror și activist de nădejde al PCR, Valer Dorneanu este autor al unor broșuri elogioase care glorificau politica lui Ceaușescu. Un exemplu – „Partidul nostru a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării democrației socialiste, considerând-o ca o latură esențială a construcției socialiste. În acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că «democrația socialistă constituie nu numai o parte inseparabilă a socialismului, ci și o necesitate obiectivă pentru făurirea cu succes a noii orânduiri sociale»”. Textul a fost scris în 1981 de actualul președinte al Curții Constituționale, fost deputat PSD și președinte al Camerei Deputaților, fost ministru, fost Avocat al Poporului un model de ilustrare perfectă a eșecului societății românești de a trece, după Revoluția din decembrie 1989, la o clasă politică nouă, fără conexiuni vinovate cu trecutul.

Cartea de propagandă abundă în citate din Nicolae Ceaușescu și documente elaborate de Partidul Comunist Român. „Participarea sindicatelor la elaborarea și aplicarea legislației muncii“, apărută în 1981, fusese elaborată „în sprijinul activității organizațiilor de partid, de masă, obștești și a consiliilor oamenilor muncii“, scrie Dorneanu.

Prima frază din „Cuvântul înainte” este: „Partidul (Comunist Român n.r.) nostru a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării democrației socialiste, considerând-o ca o latură esențială a construcției socialiste.

În acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că «democrația socialistă constituie nu numai o parte inseparabilă a socialismului, ci și o necesitate obiectivă pentru făurirea cu succes a noii orânduiri sociale.

Esența democrației socialiste constă în asigurarea tuturor condițiilor pentru exercitarea de către popor a dreptului său suveran de a participa la conducerea treburilor țării, în antrenarea maselor largi populare și înflorirea societății socialiste»”.

Valer Dorneanu amintește că  „în lumina orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, sub directa sa îndrumare, în țara noastră s-a dezvoltat un adevărat sistem de conducere democratică a țării de către popor, ale cărui organisme funcționează… ca un mecanism unitar, sub conducerea Partidului Comunist Român”. 

surse: newsweek.ro / romania.europalibera / tramvaiul32.ro

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries