Press "Enter" to skip to content

31 iulie1431: Prima atestare internă a orașului Piatra Neamț

1431: Prima atestare internă a orașului Piatra Neamț.

Se cunosc elemente legate de populația din secolului XIII, dar mai ales despre așezările medievale de la Piatra-Neamț – Bâtca Doamnei și Pietricica. Astfel, primele mențiuni scrise despre Piatra Neamț[a] se întâlnesc în Cronica rusească (cca. 1387-1392) sub numele de Kamena (Piatra) – în Lista orașelor valahe de la Dunare și în documentele asociate cu expediția regelui maghiar Sigismund de Luxemburg în Moldova în anul 1395, când apare prima mențiune maghiară a localității: Karácsonkő: „in terra nostra Molduana ante villam Karácsonkő.”. În actul din 31 iulie 1431 prin care Alexandru cel Bun a dat Mănăstirii Bistrița două prisăci, este menționată și o „casă a lui Crăciun de la Piatra”. Dreptul de târg este atestat din evul mediu, însă statutul de târg domnesc îl primește doar în anul 1453. Conform datelor strânse în Codex Bandinus (secolul al XVII-lea), Piatra a fost locuită în majoritate de maghiari și de sași.

Cu timpul Târgul Piatra capătă o mai mare importanță, aceasta și datorită constituirii aici (estimată a fi între 1468-1475) a unei Curți Domnești (menționată ulterior în mai multe rânduri – 1552, 1570, 1594), de către Ștefan cel Mare. Aceasta a exercitat o puternică influență atât în plan economic, politic, cât și administrativ, chiar dacă ea nu a fost decât o casă voievodală. În urma săpăturilor efectuate în anii 1950, atât aici, cât și la Bâtca Doamnei, au fost descoperite vestigii medievale. Marco Bandini a menționat că în anul 1646 încă mai erau vizibile ruinele vechii biserici catolice medievale.

HTML Image as link
Qries

1919: A doua renunțare la tron a Prințului Carol al României (revenit la 20 februarie 1920).

1957: A intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc.

1939: S-a născut Nicu Constantin, actor român de teatru și film

1986: A încetat din viață Iustin Moisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

1998: A încetat din viață Ioan Ploscaru, deținut politic, episcop, unul din liderii Bisericii Române Unite în perioada clandestinității.

sursa: wikipidea.org

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries