Press "Enter" to skip to content

1 Decembrie 1918 – Marea Unire a românilor

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiaşi stat naţional, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Ţării Moldovei cu Ţara Românească şi dobândirea independenţei în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renaşterii naţionale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.

HTML Image as link
Qries

Unirea Basarabiei, a Bucovinei şi, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (aşa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari. Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei şi a fost favorizată de mai multor factori istorici:

  • acţiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României şi din Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la sfârşitul Primului Război Mondial
  • prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar şi a Imperiului Rus
  • afirmărea principiului autodeterminării şi a celui al naţionalităţilor pe plan internaţional, în contextul prezenţei pe scară largă a sentimentului naţional în rândul populaţiei româneşti… citiți continuarea pe voceanationala.ro

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries