Press "Enter" to skip to content

27 martie 1918: Ziua Unirii Basarabiei cu România: O sărbătoare a identităţii şi unităţii

Ziua de 27 martie marchează un moment esenţial în istoria României, fiind dedicată celebrării Unirii Basarabiei cu România, o dată de o importanţă covârşitoare în calendarul sărbătorilor naţionale. Instituită prin Legea nr. 36/2017, această zi simbolizează nu doar o rememorare a trecutului, ci şi o afirmare a identităţii şi unităţii naţionale.

Conform legislaţiei, Guvernul României şi autorităţile locale şi centrale sunt îndemnate să marcheze acest eveniment printr-o serie de gesturi simbolice precum arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către instituţiile publice. Aceste acţiuni nu sunt doar un omagiu adus istoriei, ci şi o reafirmare a valorilor şi tradiţiilor care definesc naţiunea română.

Ziua Unirii Basarabiei cu România este, de asemenea, o ocazie pentru autorităţile administraţiei centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale, muzeele şi reprezentanţele României în străinătate de a organiza evenimente şi manifestări publice şi culturale ştiinţifice dedicate acestei sărbători. Prin aceste iniţiative se urmăreşte nu doar celebrarea unui moment istoric, ci şi educarea publicului larg despre importanţa şi semnificaţia acestuia.

Contextul istoric care a condus la acest moment de cotitură îşi are rădăcinile în primele decenii ale secolului XX, o perioadă marcată de mişcări naţionale şi revoluţii. Societatea moldovenească pentru răspândirea culturii naţionale, fondată la Chişinău în 1905, şi gazeta naţional-democratică „Basarabia”, au jucat un rol crucial în răspândirea ideilor de libertate şi autonomie. În acea vreme, apăruse o puternică dorinţă pentru introducerea limbii române în instituţiile de stat şi obţinerea unei largi autonomii pentru Basarabia.

Evenimentele accelerază odată cu revoluţia rusă din februarie 1917, care a facilitat înfiinţarea Partidului Naţional Moldovenesc şi a promovat ideea unei largi autonomii administrative pentru Basarabia. Acest efort colectiv a culminat cu întrunirea Sfatului Ţării şi adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Democratice Moldoveneşti în 1917, un pas decisiv spre unirea cu România.

Procesul unirii a fost marcat de dezbateri intense şi negocieri politice, în contextul unei Europe aflate în plină transformare postbelică. La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Ţării a votat în favoarea Unirii Basarabiei cu România, un gest istoric care a consfinţit legătura indisolubilă dintre Basarabia şi România. Acest act de curaj şi viziune a fost salutat atât în Basarabia, cât şi în întreaga Românie, fiind perceput ca o reîntregire a teritoriilor româneşti după secole de separare.

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries