Press "Enter" to skip to content

28 noiembrie 1918: 105 ani de la unirea Bucovinei cu România

La 28 noiembrie marcăm 105 ani de la Unirea Bucovinei cu Regatul României, un moment definitoriu în procesul de reîntregire națională al României, care a urmat unirii Basarabiei cu România în primăvara anului 1918. Această unire nu a fost doar un act politic și administrativ, ci și o manifestare profundă a aspirațiilor naționale și a solidarității istorice a poporului român.

La 15/28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, Congresul General al Bucovinei a adoptat o moțiune istorică. Aceasta stipula „Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul României”. Acest act a fost un răspuns la dorința de unitate exprimată de populația majoritar românească a Bucovinei, care a suferit sub opresiunea străină timp de 144 de ani.

Decretul regal al lui Ferdinand I din 18/31 decembrie 1918 a consfințit juridic acest act de unire, marcând un pas important în formarea României Mari. În decembrie 1919, Parlamentul României a confirmat oficial unirea, consolidând astfel cadrul legal și constituțional al acesteia.

Importanța acestei uniri nu se rezumă doar la aspectele politice și administrative. Ea reprezintă un simbol al unității naționale și al rezistenței în fața adversităților istorice. Președintele Congresului, Iancu Flondor, și alți lideri au subliniat nu doar dreptul la autodeterminare, ci și profunda legătură culturală și istorică a Bucovinei cu restul teritoriilor românești.

Unirea Bucovinei a fost un precursor al altor acte majore de unire, precum cel de la 1 decembrie 1918, când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu România. Aceste evenimente au conturat harta României așa cum o cunoaștem astăzi și au deschis drumul către o perioadă de consolidare națională și culturală.

În prezent, sărbătorirea Zilei Bucovinei pe 28 noiembrie, instituită prin Legea 250/2015, este un prilej de a rememora și celebra aceste momente cruciale. Manifestările organizate în această zi reflectă respectul și recunoștința față de cei care au luptat pentru idealul național și au contribuit la formarea statului român modern.

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries