Press "Enter" to skip to content

7 februarie 1895: Comitetul de conducere al ASTREI decide elaborarea și publicarea „ENCICLOPEDIEI ROMÂNE”

CALENDAR ISTORIC: 7 februarie

Marele Hrisov, Constantin Mavrocordat, Mercure de France, Radu Golescu, Mitropolitul Nectarie, Enciclopedia Română, Teoctist Arăpașu, Radiodifuziunea Română

1741: A apărut „Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat” ce stabilește o serie de reforme fiscale și administrative în Țara Românească. Textul a fost publicat în ziarul „Mercure de France”, în iulie 1742.

1777: S-a născut Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român (d. 1830). A fost un boier și cărturar român, fiu al marelui ban din Țara Românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu.

1862: S-a născut Maria Cunțan, a fost o poetă din România, care a folosit uneori pseudonimele Liliac și Rim.

1875: S-a născut Mitropolitul Nectarie (n. Nicolae Cotlarciuc), cleric ortodox român, arhiepiscop al Cernăuților și mitropolit al Bucovinei (1924-1935), (d. 1935)

1895: Comitetul de conducere al ASTREI decide elaborarea și publicarea „Enciclopediei române”. Lucrarea a apărut în 3 volume, între anii 1898-1904.

Enciclopedia Română, în trei volume, publicată de către ASTRA, este prima enciclopedie în limba română. În ședinta societății ASTRA din 7 februarie 1895, s-a decis a publica o „Enciclopedie Română” și a însărcinat pe membrul și prim-secretarul său, Dr. Corneliu Diaconovich, cu conducerea acestei lucrări.

La redactarea acestei opere monumentale au fost cooptate importante figuri ale vremii, savanți, istorici, jurnaliști, literați, printre care s-au numărat: Grigore Antipa, Victor Babeș, Léo Bachelin, Valeriu Braniște, Partenie Cosma, George Dima, Ovid Densusianu, Ionescu-Caion, George Lahovary, Titu Maiorescu, Ludovic Mrazec, Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Onciul, Theodor Speranția, Alexandru Sutzu, Nicolae Teclu, Alexandru D. Xenopol.

Cele trei volume ale lucrării au apărut la editura „W. Kraft” din Sibiu, astfel :

Volumul I, cu 936 pagini, cuprinzând 10.401 articole (de la A la Copenhaga) cu 9 hărți, planuri și anexe și 111 ilustrații în text, a apărut în 1898.

Volumul II, cu 947 pagini, cuprinzând 8.402 articole (de la Copepode la Keman) cu o hartă, 2 anexe și 20 ilustrații în text, a apărut în 1900.

Volumul III, cu 1.276 pagini, cuprinzând 18.819 articole (de la Kemet la Zymotic) cu 2 hărți, 2 anexe și 16 ilustrații în text, a apărut în 1904.

*Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) a fost înființată la Sibiu între 23 -25 octombrie (4 – 6 noiembrie – stil nou) 1861, având un rol însemnat în emanciparea culturală și politică a românilor din Transilvania. Prima conducere a organizației a fost girată de președintele Andrei Șaguna, vicepreședintele Timotei Cipariu și secretarul George Bariț.

1915: S-a născut Teoctist Arăpașu (n. Toader Arăpași), patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1986-2007) (d. 2007)

A intrat de tânăr ca frate, la Schitul Sihăstria Voronei (jud. Botoșani), aparținând de Mănăstirea Vorona, aflată în apropierea ținuturilor natale în anul 1928. A urmat vreme de un an cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, pe care le-a continuat apoi la Mănăstirea Cernica. A fost tuns în monahism la 6 august 1935 la Mănăstirea Bistrița (jud. Neamț), sub numele de Teoctist.

1929: România ratifică Tratatul multilateral pentru renunțarea la război ca instrument de politică (Pactul Briand–Kellog).

1929: România ratifică Tratatul multilateral pentru renunțarea la război ca instrument de politică (Pactul Briand–Kellog).

1929: Încep cursurile de limbă germană la Radiodifuziunea Română, predate prin sistemul linguaphon.

1935: Stroe și Vasilache, celebrul cuplu de comici, prezintă în premieră „Bing Bang” – primul film sonor realizat la București, cu o aparatură construită de inginerul român Gartenberg Argani.

sursa/preluare: wikipedia.org

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries