Press "Enter" to skip to content

1 mai 1359 / Recunoașterea Mitropoliei Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, de către Patriarhia din Constantinopol.

La data de 1 Mai 1359,   Mitropolia Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, este recunoscută de către Patriarhia din Constantinopol.

Dupa ce voievodul  Țării Românești, Basarab I Întemeietorul, a  reușit unificarea ţării, el a  obţinut independenţa  faţă de coroana maghiară după faimoasa bătălie de la Posada (1330), în care l-a învins pe Carol Robert de Anjou, regele maghiarilor.

Mitropolia Ungrovlahiei a fost o structură canonică a ortodoxiei, înființată în anul 1359 de Patriarhia de Constantinopol. În acel an patriarhul ecumenic Calistus I l-a numit pe călugărul grec Iachint de Vicina ca prim titular al Mitropoliei Ungrovlahiei.

Denumirea mitropoliei provine din necesitatea distingerii în vremea respectivă a valahiilor din Balcani (teritorii locuite de valahi) de cea aflată sub autoritatea Regatului Ungariei, numită din acest motiv Ungrovlahia.

Comments are closed.