Press "Enter" to skip to content

1 mai 1359 / Recunoașterea Mitropoliei Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, de către Patriarhia din Constantinopol.

La data de 1 Mai 1359,   Mitropolia Țării Românești, cu sediul la Curtea de Argeș, este recunoscută de către Patriarhia din Constantinopol.

Dupa ce voievodul  Țării Românești, Basarab I Întemeietorul, a  reușit unificarea ţării, el a  obţinut independenţa  faţă de coroana maghiară după faimoasa bătălie de la Posada (1330), în care l-a învins pe Carol Robert de Anjou, regele maghiarilor.

HTML Image as link
Qries

Mitropolia Ungrovlahiei a fost o structură canonică a ortodoxiei, înființată în anul 1359 de Patriarhia de Constantinopol. În acel an patriarhul ecumenic Calistus I l-a numit pe călugărul grec Iachint de Vicina ca prim titular al Mitropoliei Ungrovlahiei.

Denumirea mitropoliei provine din necesitatea distingerii în vremea respectivă a valahiilor din Balcani (teritorii locuite de valahi) de cea aflată sub autoritatea Regatului Ungariei, numită din acest motiv Ungrovlahia.

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries