23 martie 1847: „Focul cel Mare”, un incendiu uriaș distruge 20% din București

23 martie 1847: „Focul cel Mare”, un incendiu uriaș distruge 20% București Marele Foc, acuarelă de Mustacoff

CALENDAR ISTORIC: 23 MARTIE

1620: A încetat din viață Radu Șerban, domn al Țării Românești.

A fost domnul Țării Românești în octombrie 1601, între iulie 1602 și decembrie 1610 și între mai și septembrie în anul 1611. Fiind un presupus descendent al lui Neagoe Basarab, a ajuns mare dregător în timpul domniei lui Mihai Viteazul. După urcarea pe tron, a fost un continuator al politicii de independență a Țării Românești, dusă de Mihai Viteazul. Având de luptat cu mari greutăți înăuntrul și în afara țării, a reușit să le facă față cu succes în cei aproape zece ani de domnie. În tot acest timp, s-a remarcat printr-o deosebită abilitate politică și pricepere militară, dovedindu-se a fi unul dintre voievozii de seamă ai Țărilor Române.

1821: Revoluția de la 1821: Se ajunge la un acord cu boierii rămași în București (jurămîntul reciproc de credință). În virtutea acestuia Tudor Vladimirescu recunoaște vremelnica stăpânire a țării, alcătuită din boieri. Astfel are loc legitimarea acțiunilor lui Tudor.

1847: Un incendiu uriaș distruge 20% din orașul București.

Marele incendiu din București, cunoscut și ca Focul cel Mare a reprezentat cea mai mare calamitate care a lovit vreodată orașul București, pe atunci capitala principatului Țara Românească. El a început la 23 martie 1847 și a cauzat distrugerea a peste 1850 de clădiri, reprezentând o treime din fondul construit al orașului, inclusiv, după cum menționa domnitorul Gheorghe Bibescu, „cea mai populată și bogată parte a Bucureștilor.”

Incendiul a distrus zona comercială din centrul orașului, formată din clădiri mici și înghesuite construite din lemn, care aveau ulterior să fie înlocuite cu clădiri din piatră cu două nivele, de inspirație austriacă, ce aveau la parter magazinul sau atelierul proprietarului iar etajul superior era destinat locuirii.

1847: S-a născut Alexandru D. Xenopol, a fost un istoric, filosof, economist, pedagog, sociolog și scriitor român. Este autorul primei mari sinteze a istoriei românilor. S-a distins și ca un filozof al istoriei de talie mondială, fiind considerat printre cei mai mari istorici români, alături de elevul său, Nicolae Iorga. A fost profesor de istorie la Universitatea din Iași și membru al Academiei Române. (d. 1920)

1880: A încetat din viață Gheorghe Magheru, comandant militar român (n. 1802).

A fost un comandant militar în oastea lui Tudor Vladimirescu (1821), apoi comandant în războiul ruso-turc din 1828-1829, vătaf al județului Romanați (din 1831), ministru de finanțe în cabinetul revoluționar din Țara Românească în anul 1848, apoi, temporar, comandant general al trupelor revoluționare din Țara Românească. La 10 octombrie/28 octombrie 1848, Magheru s-a refugiat în Transilvania, iar de acolo la Triest și în cele din urmă la Viena. În 1857 s-a reîntors în Țara Românească, unde a redevenit activ politic.

1882: S-a născut Romulus Cioflec, prozator și publicist român (d. 1955) , a fost un arhitect român, membru titular (din 1955) al Academiei Române, președinte de onoare a Uniunii arhitecților din România.

1894: A încetat din viață Theodor Codrescu, editor, traducător și prozator român (n. 1819).

A fost un editor, redactor, tipograf, traducător și prozator român, membru corespondent al Academiei Române. A înființat tipografia Buciumul român, prin intermediul căreia a sprijinit Unirea Principatelor Române. A fost redactor la multe ziare, tipărind, în ziarul Buciumul român, pentru prima oară, epopeea Țiganiada de Ion Budai-Deleanu.

1885: S-a născut Duiliu Marcu, arhitect și urbanist român (d. 1966)

1898: Se adoptă Legea învățământului secundar și superior, elaborată de Spiru Haret și Constantin Dimitrescu-Iași, care instituie învățământul secundar de opt clase, în două cicluri (inferior și superior) și în secții (modernă, reală și clasică), gimnazii și școli normale și organizează mai temeinic învățământul superior.

1917: Proclamația regelui Ferdinand I, prin care se promite pământ și vot universal.

1983: Are loc primul zbor internațional pe ruta București – Londra al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 – 11.

Sursa/preluare – wikipedia.org