Press "Enter" to skip to content

Olăritul, meşteşug popular românesc

Olăritul, un meşteşug străvechi

Olăritul reprezintă o îndeletnicire pe care noi românii o moştenim din adâncul timpurilor, de la îndepărtaţii noştri strămosi din neolitic, dar totodată a fost şi este una dintre cele mai propice modalităţi de materializare a însuşirilor artistice. Prin forma, proporţii, decor şi culoare vasele de orice tip au intrunit pe lângă rosturile practice şi virtuţi artistice decurgând din ştiinţă, inventivitatea şi imaginaţia meşterului popular, din stăpânirea tehnicilor şi a meşteşugului.

Prelucrarea lutului în scopul confecţionării instrumentarului de uz gospodăresc şi a unor obiecte cu valoare precumpănitor decorativă a constituit pe teritoriul României, încă din neolitic, cea dintâi şi cea mai importantă „industrie casnică”. Ceramica populară, definită drept „cea mai veche întrebuinţare pe deplin conştientă şi calculată pe care omul a dat-o unei transformări chimice” (V. H. Childe), a avut de-a lungul timpului o evoluţie remarcabilă, prelucrarea lutului, alături de cea a lemnului, a pietrei, a fibrelor textile şi vegetale, stând la baza formării civilizaţiei populare tradiţionale, vorbindu-se chiar de o „civilizaţie ceramică” proprie spaţiului românesc.

Fiind una dintre cele mai vechi forme de expresie a cea ce numim azi „artă populară”, ceramica, prin produsele sale, a fost implicată în viaţa socială a comunităţii, participând în mod nemijlocit la viaţa de zi cu zi a omului. De asemenea, un rol major l-a avut şi în cadrul evenimentelor importante ce marchează existenţa umană, de la naştere şi până la moarte. De aici s-a născut şi o simbolistică aparte a oalelor şi a vaselor în general, legată de forma şi materialul din care sunt confecţionate, de conţinutul lor cât şi în funcţie de destinaţia lor practică sau rituală.

Reunind trei mari grupe, ceramica neagră, ceramica roşie smălţuită şi cea roşie nesmălţuită, ceramica populară prezintă un vast repertoriu de forme şi ornamente, determinate de tehnicile de lucru, cât şi de utilizarea pieselor adaptate diferitelor necesităţi casnice.

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries