Tăierile agresive de păduri, lipsa de viziune şi indiferenţa autorităţilor sunt doar câteva dintre motivele pentru care inundaţiile din România fac pagube tot mai mari de la an la an.

Tăierile agresive de păduri, lipsa de viziune şi indiferenţa autorităţilor sunt doar câteva dintre motivele pentru care inundaţiile din România fac pagube tot mai mari de la an la an. Tăierile agresive de păduri, lipsa de viziune şi indiferenţa autorităţilor sunt doar câteva dintre motivele pentru care inundaţiile din România fac pagube tot mai mari de la an la an.

În ciuda faptului că viiturile lasă mii de oameni fără un acoperiş deasupra capului, guvernul preferă să plătească daunele celor păgubiţi şi nu să ia măsuri concrete şi să facă investiţii acolo unde este necesar: în zonele vulnerabile, expuse la inundaţii. „Statul român, care deţine 49% din suprafaţa de teren forestier, nu a fost capabil să ajungă să facă în aşa fel încât rata împăduririlor să fie egală cu rata tăierilor care sunt făcute în proprietăţile de stat.

Cu toate acestea, defrişările masive sau construcţiile în albiile râurilor, dar şi lipsa de informare a celor expuşi au agravat problema, spun specialiştii.

De la începutul anilor 2000, astfel de catastrofe se înregistrează anual. Acest tip de dezastre naturale sunt semnalate pe întreg teritoriul ţării, inclusiv în zone care nu s-au confruntat cu astfel de fenomene până recent. Schimbările climatice, dar mai ales despăduririle şi construcţiile în albiile râurilor au agravat problema.

În 20 de ani tăierile ilegale de pădure au devenit un fenomen care a luat o amploare de neimaginat, inundațiile fiind efectele acestora.

Defrişarea Pădurilor – o problemă pentru stabilitatea ecosistemului

Padurile cuprind formatii vegetale extrem de complexe si de diverse, asezate in mai multe straturi, ca si fauna si flora pe care o gazduiesc. Pădurea e o bogăţie naturală, al cărei rol în economia naţională şi ale cărei multiple funcţii în menţinerea echilibrului ecologic sunt greu de evaluat. Secole la rînd, pădurea a fost (şi mai continuă să fie) privită doar ca o sursă de materii prime.

Tăierile ilegale de păduri din Europa, sancţionate aspru