Press "Enter" to skip to content

Textul Parteneriatului strategic pentru secolul 21 dintre SUA şi România

Declaraţie comună cu privire la parteneriatul strategic pentru secolul XXI dintre Statele Unite ale Americii şi România
Poporul român şi cel american au relaţii strânse de o perioadă îndelungată de timp, Statele Unite ale Americii şi România împărtăşesc angajamentul faţă de asigurarea democraţiei, o relaţie strategică de durată şi dorinţa de a înfrunta provocări şi ameninţări comune. Între cele două popoare există legături profunde, create prin relaţii culturale, economice şi ştiinţifice. Acest Parteneriat Strategic reflectă excelenta şi crescânda cooperare dintre ţările noastre în eforturile de promovare a securităţii, democraţiei, pieţelor libere şi schimburilor culturale.
Credem că o continuare a dezvoltării acestui Parteneriat Strategic durabil şi pe termen lung sporeşte securitatea Statelor Unite ale Americii şi a României, dar şi securitatea zonei euro-atlantice. Fundamentul cooperării noastre este principiul solidarităţii, inclus în Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede că un atac armat împotriva uneia sau a mai multe state membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va fi considerat un atac armat împotriva tuturor statelor membre. SUA şi România recunosc importanţa sporirii securităţii lor individuale şi colective, colaborând cu NATO, cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu alte organizaţii internaţionale, respectând prevederile Cartei ONU şi cele de drept internaţional.
Cooperarea dintre România şi SUA în domeniul securităţii este astăzi una strânsă. Salutăm ajungerea la un acord între Statele Unite ale Americii şi România referitor la amplasarea în România de elemente ale Abordării Adaptive în Etape a SUA în Europa cu privire la apărarea împotriva rachetelor balistice, ce constituie o contribuţie extrem de valoroasă la dezvoltarea capacităţilor NATO de apărare antirachetă. În acest context, la data de 3 mai 2011, Statele Unite ale Americii şi România au anunţat selectarea bazei aeriene de la Deveselu ca amplasament, reafirmând astfel angajamentul ambelor ţări faţă de apărarea antirachetă. Dislocarea este aşteptată să aibă loc în orizontul de timp 2015. Statele Unite ale Americii şi România salută decizia NATO din noiembrie 2010 de a dezvolta capacităţi de apărare antirachetă pentru a asigura acoperirea completă şi protecţia tuturor populaţiilor, teritoriilor şi forţelor statelor membre NATO. Amplasamentul de la Deveselu este o componentă importantă a acestor capacităţi.
Textul Parteneriatului strategic pentru secolul 21 dintre SUA şi România
Textul Parteneriatului strategic pentru secolul 21 dintre SUA şi România
România şi Statele Unite au o amplă şi de succes cooperare în domeniul securităţii, inclusiv în cadrul Task Force East (Forţa Operaţională Est), permiţând dislocarea de personal al Comandamentului European al Statelor Unite (EUCOM) şi al categoriilor de forţe armate care îl compun, în România, pentru a lucra cu partenerii români şi a desfăşura exerciţii cu forţe militare din Europa Centrală şi regiunea Mării Negre. Această cooperare a fost posibilă în baza Acordului privind activităţile forţelor SUA situate pe teritoriul României, încheiat între Statele Unite ale Americii şi România la Bucureşti, în 6 decembrie 2005. Dorim să lucrăm împreună la o abordare cu caracter regional care să poată ajuta ţările interesate să-şi modernizeze forţele aeriene.
De asemenea, România şi SUA au avut parteneriate eficiente, atât la nivel bilateral, cât şi în contextul operaţiunilor NATO, precum NATO Training Mission – Irak, Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan, Forţele din Kosovo (KFOR), Operaţiunea „Unified Protector” din Libia, dar şi în alte operaţiuni precum „Enduring Freedom” şi „Iraqi Freedom”. Statele Unite salută decizia României de a aproba cererea SUA de a folosi baza aeriană Mihail Kogălniceanu şi portul Constanţa drept centru logistic pentru tranzitul echipamentului militar american din şi spre Afganistan, dar şi din ori spre alte zone în care se desfăşoară operaţiuni. Ambele ţări cred că o asemenea cooperare aduce beneficii pe termen lung pentru relaţia noastră în domeniul securităţii şi consolidează Alianţa Nord-Atlantică.
Continuăm să sprijinim oportunităţile de sporire a schimburilor comerciale şi a investiţiilor, a cooperării dintre comunităţile de afaceri din SUA şi România, precum şi dezvoltarea unei cooperări mai profunde în domeniul industriei şi tehnologiei.
Preşedintele Obama a aprobat legi iniţiate în comun de mai mulţi membri ai Congresului. Aceste legi ar modifica criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ţările pentru a fi admise în programul Visa Waiver, cu scopul de a garanta aprecierea cuvenită aliaţilor puternici. Legislaţia cere ţărilor aspirante la statutul de membru al programului Visa Waiver să îşi ia angajamentul de a spori cooperarea cu SUA în domeniul combaterii terorismului. Ne dorim ca România să îndeplinească acest obiectiv.
În căutarea unei viziuni comune asupra modalităţilor de a extinde şi intensifica Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România, cele două ţări au identificat următoarele domenii în care cooperarea se poate consolida:
· sistemul SUA de apărare antirachetă şi capacităţile NATO de apărare antirachetă, înţelegând faptul că acest sistem contribuie la asigurarea unei mai bune apărări a Statelor Unite, a României şi a statelor europene membre NATO şi sporeşte stabilitatea regională;
· dezarmare, neproliferare şi control al armamentului;
· combaterea terorismului şi căutarea unor soluţii în cazul altor noi riscuri şi ameninţări, inclusiv prin sporirea schimburilor de informaţii;
· cooperarea în cadrul NATO, inclusiv îmbunătăţirea interoperabilităţii şi cooperării în ceea ce priveşte echipamentul de apărare şi alte tipuri de echipamente;
· cooperare şi stabilitate regională, inclusiv în Europa de Est şi Balcanii de Vest, inclusiv prin îmbunătăţirea cooperării NATO-UE şi consolidarea instituţiilor euro-atlantice şi prin căutarea de soluţii la conflictele prelungite;
· comerţ şi investiţii, inclusiv facilitarea de contacte între comunităţile de afaceri, în paralel cu reafirmarea angajamentului nostru faţă de principiile pieţei, statul de drept, asigurarea unui mediu de afaceri stabil, transparenţă şi integritate publică;
· securitate energetică, inclusiv asigurarea diversităţii surselor şi rutelor de transport energetice, precum coridorul sudic, dezvoltarea de reţele electrice inteligente, studierea surselor alternative de energie (inclusiv gazele de şist) şi concentrarea asupra asigurării unor surse alternative de energie ecologică şi liberalizării pieţelor, în vederea atragerii de noi investiţii în sectorul energetic;
· democraţie şi stat de drept, drepturile omului şi bună guvernare, inclusiv prin susţinerea fermă a acestor valori în regiune, în ţările membre ale Parteneriatului Estic (Republica Armenia, Republica Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina), încurajarea reformelor şi consolidarea democraţiei în respectivele ţări. În plus, eforturile noastre comune de susţinere a Comunităţii Democraţiilor şi apartenenţa la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului constituie iniţiative importante.
· educaţie, cercetare şi contacte interpersonale, facilitate prin schimburile de reprezentanţi ai diverselor profesii, investitori, oameni de afaceri, profesori şi cercetători;
· ştiinţă şi tehnologie, inclusiv continuarea susţinerii activităţilor de diversificare a persoanelor de contact în rândul membrilor comunităţilor de profesori şi cercetători;
Vigurosul şi dinamicul Parteneriat Strategic dintre SUA şi România poate creşte securitatea şi prosperitatea ambelor ţări şi aşteptăm cu nerăbdare cooperările viitoare.
Washington, DC, 13 Septembrie 2011
sursa foto: adevarul.ro
HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries