Press "Enter" to skip to content

28 august 1917: A încetat din viață Calistrat Hogaș, scriitorul „singurătăţii munţilor”

Calendar istoric: 28 august

1804: La 28 august/9 septembrie un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureştiului. După aceasta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor oraşului.

1816: S-a născut Florian Porcius, fost un botanist român, membru titular al Academiei Române.

În anul 1848 a fost primit în audiență pentru apărarea drepturilor națiunii române din Transilvania de către împăratul Ferdinand I al Austriei, fapt ce i-a atras arestarea și deportarea la Cluj, pe timp de un an, din partea autorităților revoluționare maghiare. A ocupat diverse posturi administrative la Reteag, Beclean, Săliște, Rodna și Năsăud, ajungând, în 1867 subprefect (vice-căpitan) al districtului Năsăud. În 1877 s-a pensionat din calitatea de președinte la „Sedria orfanală” a comitatului Bistrița-Năsăud, înființată încă din 1867. Începând cu anul 1882 a fost membru al Academiei Române.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și-a petrecut verile alături de botanistul Antal Czetz⁠(hu), cei doi realizând împreună prima catalogare a florei din zona Rodnei. Porcius a fost unul dintre cei mai de seamă creatori ai terminologiei botanice românești. A colaborat de asemenea cu Dimitrie Brândză la Flora Dobrogei, revenindu-i precizarea nomenclaturii și a sinonimelor, alcătuirea cheilor de determinare și scrierea diagnozelor. În Biblioteca Academiei Române se află manuscrisul (B.A.R nr. 3281) intitulat Explicarea termenilor botanici, care se folosesc în opurile botanice la descrierea plantelor fanerogame și criptogame vasculare.

Cu îndrumările și anexele necesare pentru determinarea genurilor și familiilor naturale care provin din Europa medie, manuscris de o deosebită importanță pentru crearea terminologiei botanice românești. A descris o serie de specii noi: Heracleum carpaticum, Centaurea carpatica, Pulmonaria dacica, ș.a., iar altele îi poartă numele: Festuca porcii, Sassurea porcii.

1917: A încetat din viață Calistrat Hogaș, prozator român. A debutat în 1874 cu poezia „Legenda lăcrămioarei” în nr. 5 al ziarului local Corespondenția provincială. La 3 iulie 1882, Calistrat Hogaș a debutat și ca prozator în revista locală Asachi, cu fragmente din ciclul „Amintiri dintr-o călătorie”.

În 1907, cunoscându-l pe Garabet Ibrăileanu, Calistrat Hogaș s-a lăsat convins și a început colaborarea la revista Viața Românească, din nr. 2 („Floricica”). În 1912, la editura Viața Românească s-a început tipărirea primei ediții a volumului „Pe drumuri de munte” de Calistrat Hogaș. În 1914 s-a tipărit a doua ediție a cărții „Pe drumuri de munte”, la aceeași editură. Stocul de carte, pregătit pentru expediție, se face scrum în timpul unui incendiu care mistuie tipografia. În 1921 a apărut prima ediție pentru public a cărții „Pe drumuri de munte” în două volume; cel de-al doilea, „În Munții Neamțului”, a fost prefațat de Mihail Sadoveanu. În 1922, lui Calistrat Hogaș, căruia în 1915 îi fusese refuzat premiul Academiei de 5000 lei, „Adamachi”, i se conferă postum cel dintâi premiu inițiat de Societatea Scriitorilor Români, în baza raportului alcătuit de Liviu Rebreanu.

La 19 aprilie 1976, s-a stins din viață la Piatra Neamț, în vârstă de 94 de ani, Domnișoara Sidonia C. Hogaș, în chiar ziua de naștere a ilustrului ei tată. Prin grija nepoatei surorii sale, d-na Elena Zbanț, a fost înmormântată la cimitirul „Eternitatea”, împreună cu urna fratelui ei incinerat, Aetiu Hogaș.

1917: A încetat din viață Anton Naum, membru al Academiei Române, a fost un poet junimist, profesor universitar al universității ieșene, membru titular (din 1893) al Academiei Române. Este înmormântat în cimitirul din Cândești, Neamț, localitate unde a locuit o perioadă de timp, unde a avut și o moșie.

sursa/preluare: wikipedia.org

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries