5 aprilie 1904, Automobil Club Regal a luat ființă, în prezent Automobil Club Român ACR.

Automobil Club Român

Automobil Clubul Regal Român (ACRR) a fost o asociaţie sportivă de automobilism înfiinţată în 1904, patronată de Casa Regală, cu sediul în Bucureşti. Este precursorul actualului Automobil Clubul Român. Reprezenta totodată forul suprem al automobilismului din ţara noastră şi avea numeroase atribuţii în domeniu: promova automobilismul, stabilea legături internaţionale şi semna convenţii internaţionale privind circulaţia automobilelor, semnalizarea şoselelor, eliberarea de permise auto internaţionale, etc. Era afiliată „Asociaţiei Automobil Cluburilor Recunoscute” cu sediul la Paris.

Principele George Valentin Bibescu_președinte ACR

surse: enciclopediaromaniei.ro