Press "Enter" to skip to content

27 aprilie 1872 / a încetat din viață Ion Heliade Rădulescu, cel dintâi mare filolog al Valahiei.

Ion Heliade-Rădulescu, născut pe 6 ianuarie 1802 la Târgovişte, a fost un filolog desăvârșit: poet, prozator, traducător, îndrumător literar şi animator cultural. Tatăl, Ilie Rădulescu, a fost căpitan de poteră, apoi a slujit o vreme ca polcovnic în armata rusească, dobândind şi o oarecare avere: o moşie în judeţul Ialomiţa şi o casă în Bucureşti. Mama, Eufrosina (născută Danielopol), era dintr-o familie de negustori greci sau aromâni stabiliţi în Bucureşti. Heliade-Rădulescu şi-a început instrucţia în greceşte, cu un dascăl Alexe şi abia la 10 ani învaţă să citească româneşte pe o carte cu slove chirilice. La moşie citeşte Alexandria, numeroase legende religioase şi populara carte a lui I. Barac, ”Istorie despre Arghir cel frumos” şi ”Elena cea frumoasă şi pustiită crăiasă”. Studiile greceşti şi le-a continuat la Bucureşti apoi, din 1814, la Academia Domnească de la Schitu Măgureanu. Aici, prin dascălul grec Constantin Vardalah, Heliade-Rădulescu capătă primele noţiuni de filosofie iluministă şi cunoaşte scrierile lui Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Condillac, Destutt de Tracy. Retorica şi poetica le învaţă după Boileau, La Harpe, Marmontel şi Hugh Blair. Din şcoala grecească i-a rămas şi numele Eliad sau Eliade (după prenumele grecizat al tatălui), cu care a semnat multă vreme.

HTML Image as link
Qries

A participat la revoluția de la 1848, când a multiplicat, în tipografia proprie, Proclamația de la Islaz (2000 de exemplare) și a fost ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice în cele două guverne provizorii din vara lui 1848. Între 1848 – 1859 s-a aflat în exil (Paris, apoi insula Chios și Constantinopol), după care a revenit în țară. Între 1867-1870 a fost președinte al Societății Academice. A publicat mai multe volume de poezie și proză, manuale școlare, lucrări de gramatică, de istorie, filozofie, memorialistică, a făcut traduceri din literatura universală.

„Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit.” Ion Heliade Rădulescu

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries