Press "Enter" to skip to content

11 iunie 1848: Începutul revoluției pașoptiste în București

Calendar istoric: 11 IUNIE

1848: Începutul revoluției pașoptiste în București. Domnitorul Gheorghe Bibescu este silit să semneze „Constituția” (proclamația și programul de la Islaz) și să recunoască guvernul revoluționar provizoriu.

Revoluția Română de la 1848 a fost parte a revoluției europene din același an și expresie a procesului de afirmare a națiunii române și a conștiinței naționale. Un factor deosebit de important l-a constituit Revoluția Franceză din februarie 1848 care a avut repercusiuni asupra întregii Europe. Deoarece Franța era un stat național unitar, revoluția de aici a avut un predominant caracter social, pe când în celelalte țări a luat diferite forme, după necesitățile locale. Astfel că, principiul libertăților cetățenești cerute de revoluționarii francezi a evoluat și s-a transformat în libertăți naționale pentru popoarele supuse, iar peste revendicările sociale s-a suprapus ideea de unitate națională.

Revoluția Română de la 1848 s-a desfășurat în condițiile în care părți din teritoriul național se aflau în stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania, Bucovina, Basarabia), în timp ce Moldova și Țara Românească erau constrânse să accepte protectoratul Rusiei țariste și suzeranitatea Imperiului Otoman.

HTML Image as link
Qries

foto: Romfilatelia 

sursa: wikipedia

HTML Image as link
Qries

Comments are closed.

HTML Image as link
Qries