Press "Enter" to skip to content

România sub regimul comunist – demolarea Mănăstirii Văcărești, o crimă împotriva patrimoniului românesc.

„Nicolae Mavrocordat, primul domnitor fanariot din Ţara Românească. El este ctitorul mănăstirii. Se întâmpla în luna decembrie a anului 1716. Lucrările au fost terminate în 1722, iar doi ani mai târziu, se sfinţea biserica mănăstirii cu hramul Sfânta Treime. Nicolae Mavrocordat, care era un mare iubitor de cultură, înfiinţează aici o şcoală de limbă greacă, o tiparniţă de sub teascurile căreia au ieşit mai multe cărţi importante, precum şi o bibliotecă, aceasta fiind una dintre cele mai mari şi mai complete din acea epocă. În 1730, Mavrocordat se îmbolnăveşte de ciumă şi moare. Din păcate, dispare şi biblioteca după moartea lui. Vine la tron Constantin Mavrocordat, fiul fostului domnitor, care va continua opera tatălui, construind Paraclisul mănăstirii pe latura estică a incintei acesteia. Ansamblul astfel format se întindea pe o suprafaţă de 18 000 mp.” 1

Mănăstirea Văcăreşti
Mănăstirea Văcăreşti

„Prin dimensiuni şi splendoare, MONUMENTUL DE LA VĂCĂREŞTI a reuşit, aşa cum s-a şi dorit la vremea edificării lui, să depăşească toate zidirile de cult ridicate în Ţara Românească până în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, adoptând modul de alcătuire al construcţiilor şi stilul specific locului, cristalizat în epocile anterioare, în special în cea a lui Constantin Brâncoveanu, folosind meşterii, din păcate anonimi, care se formaseră la edificarea monumentelor acestuia. Mănăstirea Văcăreşti, apreciată de G. M. Cantacuzino ca „testamentul artei tradiţionale” româneşti, a fost cea mai mare ctitorie domnească din secolul al XVIII-lea, dar, în primul rând, culmea stilului arhitectural dezvoltat timp de circa patru secole în Ţara Românească şi care, ulterior, va intra într-un declin rapid. Acesta a fost favorizat, printre altele, atât de instabilitatea domniilor fanariote, cât şi de pătrunderea în spaţiul românesc a influenţelor orientale şi apoi, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din primele decenii ale secolului al XIX-lea, a celor occidentale, de sorginte neogotică şi, mai ales, neoclasică.”2

În tot acest complex edilitar religios, construit pe o suprafață de 18.000 metri pătrați, funcționau o tiparniță, de sub ale cărei teascuri au fost scoase cărți de mare valoare culturală, o școală de limba elenă, de prestigiu la vremea aceea, dar mai ales o bibliotecă, fără egal în sud-estul Europei, cu multe volume, unele rare, și care s-a risipit spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe la jumătatea acestui secol, perioada de glorie a Mănăstirii Văcărești era la apus.
După 1848, chiliile mănăstirii au fost folosite și pe post de celule pentru anumiți condamnați de viță boierească: revoluționarii pașoptiști Nicolae Bălcescu, frații Golescu, Brătienii, Ion Heliade-Rădulescu, C. A. Rosetti sau Ion Ghica. A fost precedentul creat pentru ca în 1864, la secularizarea averilor bisericești, provocată de domnitorul Alexandru I. Cuza, Mănăstirea Văcărești să cunoască efectele nefaste ale acestui proces, fiind scoasă din regimul de „mănăstire închinată” și transformată în pușcărie, după cum amintește Adrian Nicolae Petcu. În trista închisoare de la Văcarești au fost închise personalități ale vieții culturale și politice românești între care scriitorii Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Ioan Slavici, Mircea Damian, episcopul greco-catolic Vasile Aftenie, Corneliu Zelea Codreanu și camarazii săi. Liderul legionar Corneliu Zelea-Codreanu, dupa cum el însuși mărturisea, a luat numele organizației pe care a întemeiat-o – „Legiunea Arhanghelul Mihail” – fiind inspirat de Icoana Sfântului Arhanghel Mihail, aflată pe ușa din dreapta a altarului bisericii mari de la Mănăstirea Văcărești, scrie CrestinOrtodox.Ro

Mănăstirea Văcărești a avut parte de o moarte lenta si chinuitoare, de la sentinta de demolare semnata de Nicolae Ceausescu in anul 1984, pana la nimicirea ultimelor parti ale ansamblului monastic, biserica si galeria estica, in ianuarie 1987. 

  1. www.historia.ro
  2. arhitectura-1906.ro
o crimă împotriva patrimoniului românesc.
Demolarea Mănăstirii Văcărești

Comments are closed.